FORGOT YOUR DETAILS?

Prosite Nội Dung

PROSITE CÁ NHÂN
49.000
 • VNĐ/THÁNG
 • Thanh toán 2 năm giá chỉ còn 40.000 vnđ/tháng
 • 200 bài viết Một bài viết được mô tả như là: một bài giới thiệu, một tin tức. Thông thường một website doanh nghiệp mới cần khoảng 100 bài viết.
 • 300 MB dung lượng Dung lượng website bao gồm tất cả nội dung lưu trữ cho website đó hoạt động, ví dụ: mã nguồn, tập tin ghi lịch sử hoạt động (log), nội dung, hình ảnh, sản phẩm. Một website mới cần khoản 200mb dung lượng và tăng dần theo thời gian hoạt động. Một số gói dịch vụ không giới hạn dung lượng được áp dụng tuân theo [điều khoản sử dụng].
 • Tặng tên miền quốc tế - Không Miễn phí Tên miền Quốc tế (.com, .net, .info, .org) trong năm đầu tiên không bao gồm thời gian khuyến mãi. Mỗi một website đều được cấp một tên miền tạm theo định dạng tendoanhnghiep.prositeaz.com theo thời gian hoạt động của web.
 • Nhập liệu lần đầu - Không Không áp dụng nhập liệu lần đầu
 • 1 banner thiết kế lần đầu Một website đẹp cần phải có ít nhất một banner đẹp để thu hút người dùng. PrositeAZ luôn hỗ trợ bạn thực hiện tốt việc này.
 • Ẩn Logo PrositeAZ - không Phần này giúp bạn ẩn đi logo PrositeAZ xuất hiện dưới chân website.
ĐĂNG KÝ
PROSITE CÔNG TY
119.000
 • VNĐ/THÁNG
 • Thanh toán 2 năm giá chỉ còn 100.000 vnđ/tháng
 • 500 bài viết Một bài viết được mô tả như là: một bài giới thiệu, một tin tức. Thông thường một website doanh nghiệp mới cần khoảng 100 bài viết.
 • 1 GB dung lượng Dung lượng website bao gồm tất cả nội dung lưu trữ cho website đó hoạt động, ví dụ: mã nguồn, tập tin ghi lịch sử hoạt động (log), nội dung, hình ảnh, sản phẩm. Một website mới cần khoản 200mb dung lượng và tăng dần theo thời gian hoạt động. Một số gói dịch vụ không giới hạn dung lượng được áp dụng tuân theo [điều khoản sử dụng].
 • Miễn phí tên miền quốc tế - không Miễn phí Tên miền Quốc tế (.com, .net, .info, .org) trong năm đầu tiên không bao gồm thời gian khuyến mãi. Mỗi một website đều được cấp một tên miền tạm theo định dạng tendoanhnghiep.prositeaz.com theo thời gian hoạt động của web.
 • Nhập liệu lần đầu - 30 dữ liệu Tất cả các gói dịch vụ đều được nhập những dữ liệu quan trọng cơ bản như: thông tin liên hệ, địa chỉ, tên website, logo,… Ngoài ra, tùy theo gói dịch vụ mà bạn được hỗ trợ thêm nhập liệu lần đầu như bài giới thiệu, tầm nhìn, tin tức, sản phẩm,…
 • 2 banner thiết kế lần đầu Một website đẹp cần phải có ít nhất một banner đẹp để thu hút người dùng. PrositeAZ luôn hỗ trợ bạn thực hiện tốt việc này.
 • Ẩn Logo PrositeAZ - Không Phần này giúp bạn ẩn đi logo PrositeAZ xuất hiện dưới chân website.
ĐĂNG KÝ
PROSITE CÔNG TY GOLD
199.000
 • VNĐ/THÁNG
 • Thanh toán 2 năm giá chỉ còn 170.000 vnđ/tháng
 • 2.000 bài viết Một bài viết được mô tả như là: một bài giới thiệu, một tin tức. Thông thường một website doanh nghiệp mới cần khoảng 100 bài viết.
 • 3 GB dung lượng Dung lượng website bao gồm tất cả nội dung lưu trữ cho website đó hoạt động, ví dụ: mã nguồn, tập tin ghi lịch sử hoạt động (log), nội dung, hình ảnh, sản phẩm. Một website mới cần khoản 200mb dung lượng và tăng dần theo thời gian hoạt động. Một số gói dịch vụ không giới hạn dung lượng được áp dụng tuân theo [điều khoản sử dụng].
 • Miễn phí tên miền quốc tế - có Miễn phí Tên miền Quốc tế (.com, .net, .info, .org) trong năm đầu tiên không bao gồm thời gian khuyến mãi. Mỗi một website đều được cấp một tên miền tạm theo định dạng tendoanhnghiep.prositeaz.com theo thời gian hoạt động của web.
 • Nhập liệu lần đầu - 60 dữ liệu Tất cả các gói dịch vụ đều được nhập những dữ liệu quan trọng cơ bản như: thông tin liên hệ, địa chỉ, tên website, logo,… Ngoài ra, tùy theo gói dịch vụ mà bạn được hỗ trợ thêm nhập liệu lần đầu như bài giới thiệu, tầm nhìn, tin tức, sản phẩm,…
 • 4 banner thiết kế lần đầu Một website đẹp cần phải có ít nhất một banner đẹp để thu hút người dùng. PrositeAZ luôn hỗ trợ bạn thực hiện tốt việc này.
 • Ẩn Logo PrositeAZ - Có Phần này giúp bạn ẩn đi logo PrositeAZ xuất hiện dưới chân website.
ĐĂNG KÝ

TOP